Jděte a křtěte

Křest PIŽMO 17 (2014), autorské čtení bez autora

Večírek plný manipulace. Publikum bylo pozváno na autorské čtení s prázdnou židlí a stolkem. Krátce po němém úvodu zazněl hlas z google translate a začal digitální přednes textů z babrdónu. Během čtení pokládal "hlas shůry" osobní otázky konkrétním návštěvníkům. Zhruba po dvaceti minutách impertinencí byli účastníci vyzváni k přemístění se do garáže "Jděte, jděte a křtěte!", aby obřadně polévali kus surového skla růžovou tekutinou. Performance s absencí autora kontrastovala se subjektivní prací s publikem. Představení obsahovalo explicitní manipulaci pro demonstraci její všudypřítomnosti. Chování účastníků pak manifestovalo zjevnou poslušnost, která se v nedávných dějinách projevila jako společensky zkázotvorná.


...

...