V době omezení

Malá modelová stavba Javor

"Zbytky se mají spotřebovat, jinak nás Šmírák potrestá."

Dočasná stavební buňka na Javoře, je poslední realizovanou stavbou, která vznikla v době prvního lockdownu, kdy byla galerie uzavřená. V Javoře souběžně pokračovala rekonstrukce rozpadlého stavení, které bude sloužit pro rezidenční pobyty Umělec na chatě.

Drobná odstranitelná stavba spadá do kategorie modelových příkladů, jak si za co nejmenší náklady pořídit přístřeší s minimálními náklady na provoz. Čtyři lidé během osmi víkendů postavili ze zbytkového stavebního materiálu zázemí pro nebiologickou devítičlennou rodinu a pro ty, kteří se jezdí na Javor učit principy eko-sociální ekonomiky. V době omezení mělo jít především o pozitivní zprávu.

V nejisté době, která byla důsledkem utužování mocenských pozic a potlačování principů demokracie, jsou dočasné i trvalé autonomní zóny formátem, jak nezapomenout na to, co je svoboda. Sráč Sam se pro způsob existence mimo dosah moci rozhodla už na přelomu devadesátých let a dlouhodobě pracuje na tom, aby obrysy svobodného myšlení byly co nejzřetelnější. S dostatečným odstupem od centra vytváří prostory a zázemí pro nepřeexponované diskuze a radikální plány všech, kteří mají vůli se na plánu vytváření svobodného myšlenkového pole podílet. Vedlejším efektem těchto míst (Česká Bříza, Javor, Struhadlo) je dostatek času pro snazší uvědomění si toho, že stačí být jen neviditelným patogenem pro to, abyste změnili svět.  


Komunikace

Omezení proměnila činnost z veřejné na neveřejnou. Na jaře 2020 byla ve druhé třetině přerušena výstava Úvahy, důkazy a zprávy o účincích ve které jsme představili práci: Marie Ladrové a Kristiny Láníkové, jejíž rezidence byla do lockdownu poslední. AiFen s uroruro, kteří měli výstavu zakončit, byli pro neustálé vládní změny několikrát odloženi.


V komunikaci s umělci a jsme neustávali. Od léta 2020 jsme pracovali na koncepci programu pro galerii Kurzor na následující rok. Za maximálně bezpečných podmínek (od února 2021 s antigenními testy) jsme se s umělci osobně scházeli. Význam setkávání byl oproti běžným podmínkám povýšen na vzácnou událost.

PIŽMO

V průběhu roku jsme vydali další čtyři čísla kulturního čtvrtletníku. Vyšel například překlad Cesta kostí, Vladimírka (Výprava do temného srdce Ruska) od Jeremyho Poolmana nebo překlad úryvku z knihy Zdenky Badovinac Comradeship: Curating, Art, and Politics in Post-Socialist Europe. Pokusili jsme se přiblížit práci Mariny Gržinić, Aine Šmid, Petra Strouhala, Sonji Hornung, Larisy Crunţeanu a dalších.

Mamince k MDŽ

Třásl chlapec obručí
Myslel, že je to správně
Bouchnul při tom třesení mámu
Plakal a už toho všeho nechal