Šičky / The Seamstresses

[2008] 5:26 min video

Zvukový dokument se prostřednictvím kombinace autentických i hraných záběrů dostává k postavení ženy v současné společnosti. K vyslovení politického tématu využívá souběžných obrazů, kde se odehrávají tři různé příběhy.

The sound recording combined with authentic and directed footage penetrate the position of women in society. To express the political subject she uses simultaneous images in which three separate stories unfold.

......