Žehlení 1990 / Ironing 1990

Další inscenovaná fotoperformance pracuje s genderovou polaritou. Koncept využívá romantizující prostředí plenéru a nechává působit všechny emoční prvky, které může příroda nabídnout. Opět podobně jako ve fotoperformace Šumavan 1985 zde hraje nejdůležitější roli gesto. Osvobození "ženské práce" v podobě vynesení ven a zapojení muže. Podstatou je řešení vztahů, zatímco důraz na kvalitu dokumentace okrajový. Obě tyto performance tematizující práci a vztahy byly předzvěstí dalšího prohlubování zájmu o vztahy spojené uměním.


In her next staged photo-performance, Sam worked with the concept of gender polarity. The idea behind it makes use of a romantic plein air setting and the impressions made by all the emotional elements that nature has to offer. Again, as with Šumavan 1985, the most important thing is body language. "Women's work" is liberated by bringing it outdoors and involving a man. The important thing is to address relationships; the quality of the performance's documentation is marginal. Both these performances exploring the themes of work and relationships presaged Sam's deepening interest in relationships connected by art.

...

...