Raději se vyhni setkání se mnou

Lidské vazby a vztahy vykonávají účinnou službu, ale také vyvolávají nepohodlí a zmatení. Narušení představ
o průběhu života má řešení v překročení sociálních vzorců stejně jako v jejich následování. Nezbytně nutná kapitulace v chaosu. Součty, které mají plující výsledky.

 "Vize pro novou kulturu a její místo" je motivovaná chutí rušit umělé rámce, které člověku vytváří duševní nepohodlí. Postavení galerie v České Bříze je jeden ze způsobů, jak zakořeněné předsudky překonat. Postupné rozrůstání České Břízy 83, nejprve o přístavbu galerie a nyní o novou budovu pro rezidenční pobyty, by bylo možné označit jako organickou architekturu. Ne v rozšířeném významu pojmu, který označuje stavby inspirované přírodou (často podmíněné náročnou technologií), ale v potřebě vzniku, která je opodstatněná přirozenou kumulací lidí. Během dvaceti let se podařilo vytvořit kotvu – pevný bod, k němuž je možné se přimykat. Stabilní autonomní zóna heARTbreaker zatím funguje tak, že při prvním vkročení alespoň dočasně odstraní pocit beznaděje. 

Myslet na to, jaké je setkání s námi

Kriticky vnímám především mediální obraz rolí generující účelnost potvrzování zažitého. Komentuji banalitu zanedbatelných stereotypů jako agresi 

Ženy se přibližují do okupovaných míst. Nečekají přijetí, jsou součástí veškerých vztahů. Nepřibližují se mužům, aby se staly lepšími. 

Poučení z historie vedlo k podobám společenství. Účel péče a práce pro vytvoření podmínek. Rozdíl v utrpení. Rozdíl mezi bojem a násilím. Hrdinové za všech okolností dodržují mýty. Kolektivní zkušenost žen. Přijetí skutečnosti neznamená bezbrannost.